Facebook Twitter Music RSS

Weeklybeats 2016 was a 52 week long music project in which artists composed and publicly released 1 song a week for the entire year. Enjoy this archive of over 3,700 music compositions by over 260 artists.
Sign up or Login to give feedback or chat up on the forums.

WeeklyBeats.com / Music / idevourstatic's music / .p̶̢ ́͝r҉ ̧͢ơ̴͡ f ̧̛́ ͘͠o̧ ̴̡́u̡ ̴̕͢n ̶̢d ͢ ̧ ͢͝ ҉s̀͡ ̛t̵̕ i ҉l ̶͘͟l͞.

.p̶̢ ́͝r҉ ̧͢ơ̴͡ f ̧̛́ ͘͠o̧ ̴̡́u̡ ̴̕͢n ̶̢d ͢ ̧ ͢͝ ҉s̀͡ ̛t̵̕ i ҉l ̶͘͟l͞.

By idevourstatic on April 24, 2016 4:05 pm

"A҉ ͝h̕ex͜ ҉cr̢eat̀e͘d by an os̵tra҉cize̕d ͞cl͠e͢ric̨.
Bl̢o͘c̵k͝s t̶he͞ ͢s̡p̧e͏lls̵ ́of ͠n͠earb́y͢ c̡a҉s͘t҉e̢rs.͡

Th̨is ͞h́ex҉,̵ b͠o̡rn ͘of j͡ęa̛lou͡s͡y a̢n̡d͡ ҉humiļia̢tíon,
̵i͠s a locus҉ ͏of dark t̕ho͡ugh̕ts͜. ̢Th͝e̴ ͏v̢e̢r̵y t͢hin҉g̴s
th͡a̛t r̛e̶fl͟ȩcţ t͏hè t̵r̶u͞e͜ e͞ss͡e̕n͢c̕e͘ ͝of͜ life it̛self͠."

This submission is licensed by author under CC Attribution Noncommercial No Derivative Works (BY-NC-ND)

  • Play
  • Download
April 25, 2016 1:24 am

Cool track!

April 26, 2016 3:35 pm

Relaxing

You need to login to leave a comment.
Login Sign-up